amb un munt d'intencions

Aquest nou curs escolar l’equip de primària i tota l’escola volem fer un esforç, amb l’ajuda i la col.laboració de tots i totes per tal d’entrar en aquesta nova etapa educativa de manera atractiva, tranquil.la i amb una continuïtat pedagògica que vam iniciar a l’etapa d’educació infantil.


Per aquest motiu el blog és una eina educativa que infants, famílies i mestres hem de tenir com a estri de consulta, d’aprenentatge i de comunicació social entre nosaltres.


Com podreu observar, aquest any tenim tres entrades principals en cada un dels tres blocs de primer de primària. Aquestes tres etiquetes: “Hi havia una vegada”, “una colla i les seves aventures” i “amb un munt d’intencions”. Aquestes signifiquen la dinàmica que portarem pel funcionament del blog.


En primer lloc, “Hi havia una vegada”, és l’ origen de la nostra entrada a l’etapa amb la corresponent tasca principal: tenir una identitat de grup classe i  també una identitat de tots els nens i nenes de primer amb la Colla de Sant Martí. En segon lloc, “una colla i les seves aventures” és la veu dels infants on ens aniran explicant què estan fent, a través d’imatges, converses, vídeos, dibuixos… i, finalment, “amb un munt d’intencions” és la veu de la mestra, la reflexió i intencionalitat pedagògica que hi ha en cada una de les activitats que ens plantegem amb els nens i nenes.

Pel que fa a aquesta última secció del blog, us podem explicar que des de l’inici de curs, el 7 de setembre i fins a data d’avui, tenim la intenció de fer consciència als nostres nens i nenes que, tot i que continuen a l’escola treballant amb molta energia i il.lusió com sempre, ara ens trobem a primer i això implica, cada dia més, tenir més ganes de fer les coses per un mateix i mateixa (és a dir, potenciar l’autonomia) sempre amb ajuda i col.laboració dels iguals o dels mestres i famílies, per tal d’entendre que per aprendre hem de saber reflexionar sobre el què hem fet, com ho hem fet i  sobretot, per a què ho hem fet aquella feina, activitat o el contrari, per a què no  l’hem fet.


Un bon exemple fou el primer dia de classe. les parets i els espais de primer estaven buits expressament. L'escola havia estat també de vacances!!!
Ens havíem d’arremangar per tal de construir tots i totes junts el que voldríem dels primers i fer d’ aquest nou moment educatiu el nostre propi. Pensem que és interessant l’experiència perquè una cosa tant simple, dóna eines per treballar aspectes pedagògics anteriors, com per exemple:

- Fer aquesta ultima llaçada d’una etapa a l’altre. remoure uns coneixements que s’han anat portant, durant tota la etapa d’infantil i comprovar com els havien estat de significatius.

- Entendre que no sempre les coses estant fetes, que de vegades tenim una idea i resulta que ens ho hem trobat diferent de com ens ho esperàvem o pensàvem . Això enriqueix en la fluïdesa, trenca esquemes per construir d’altres. Ajuda aprendre a anar treballant com trobar solucions, estratègies d’organització com col.lectiu,  posar-se d’acord en la tria i sel.lecció.


- La implicació i esforç davant un espai que serà nostre. Que aquest si el faig una mica meu amb l’ajuda de tots,segur que hem sento més partícep, còmode, el cuido i l’estimo.Esperem que aquest apartat d’intencions el trobeu interessant i comunicar-vos per finalitzar que anirem explicant-vos, periòdicament, el que anem fent amb el grup, donant veu el que moltes vegades no s’explica o no s’acaba de percebre, la intencionalitat pedagògica.


• COM TREBALLEM LA FILOSOFIA A L'AULA?

Com ja heu pogut observar en la secció del nostre bloc, una colla i les seves aventures" treballem setmanalment dintre de l'espai teixit d'aula la filosofia 3/18, la qual segueix la línia treballada en cursos anteriors. Recordar-vos, amb quatre paraules, que aquest projecte de filosofia té com a objectiu general és fer-los capaços de pensar millor per si mateixos i mateixes.


En aquesta etapa d’inici a l’Educació Primària aquests exercicis es fan mitjançant el treball amb els sentits ja que coincideix amb un moment de descoberta del propi cos i de les seves possibilitats. Aquesta curiositat porta tant a l'exploració dels sentits com a la formació de la pròpia identitat de l’ infant.


Així doncs, el treball de Filosofia es desplega en dos grans eixos: educació per a la sensibilitat i educació per a la raonabilitat.


El primer eix ens proporciona experiència i capacitat de reflexió sobre els sentits perquè s’adquireixi consciència del propi cos i de les reaccions i respostes. Aquest, fa referència a la sensibilitat, en quant a la manera de ser i de captar la realitat dels altres, com també la pròpia i, sobretot, despertar el sentit crític a través d’oferir eines per ser més creatius i creatives davant l’actitud fonamental cap al coneixement que és la curiositat per a saber i per aprendre. D’aquesta manera es treballa la configuració, progressiva, de la personalitat i de l’autonomia.


El segon eix és convertir l'alumne/a en un ésser més atent al discurs, més reflexiu, més raonable, és a dir, proporcionar-li eines per millorar la seva capacitat de judici i seguir treballant el torn de paraula d’una forma oberta i improvisada, però amb un ordre i un respecte. Aquesta com tota conversa ajuda a l’expressió oral, tant en tenir riquesa en el lèxic amb l’ampliació de vocabulari com en les formes i estructures lingüístiques correctes; com també aprendre a pensar autònomament, per tal d’explorar alternatives diferents als propis punts de vista, a adonar-se dels propis prejudicis, a poder esmentar els errors i a trobar raons justificades de les pròpies creences. En definitiva, es tracta d’aprendre a argumentar.


Amb aquestes activitats no es pretén formar petits filòsofs, sinó ciutadans i ciutadanes que puguin parlar i pensar raonablement i, en conseqüència,que siguin més creatius i feliços.


El Projecte de Filosofia parteix de la base que el diàleg permet la construcció de coneixement. El diàleg ajuda a aclarir el propi pensament i el dels altres en una situació natural. Permet establir connexions amb uns i altres, a aprendre a explicar que sé o que em passa però que el mateix temps m’exigeix fer servir formes lingüístiques que els altres comprenguin, a buscar l’expressió, la paraula adequada i a compartir-ne el significat amb els meus interlocutors. Aquesta expressió permet aprendre a generalitzar, a analitzar, a autocorregir-se constantment i a fer l’esforç de ser cada vegada més precisos amb el llenguatge.


Les diferents sessions portades a terme fins a dia d’avui són moltes d’elles força actives, organitzades amb agrupaments i distribucions diferents alhora de ser treballar-les. El que es prioritza i, per tant és primordial és la conversió de la classe en una comunitat de recerca que vindrà conduïda per un procés de conversa fluïda, tant col•lectiva com personal i de reflexió. Totes aquestes activitats, independentment del caire i forma en que es realitzin, ens fan arribar a qüestionar-nos coses i progressar sobre nosaltres i de les nostres experiències.


Es treballen processos mentals com la captació del que és essencial (aprendre a generalitzar), la simplificació, l’abstracció, l’anàlisi, la síntesi, la comparació, la resolució de problemes.


Aquesta recerca de pensaments i reflexions intentem estirar-les i aprofundir-les, com s’ha esmentat, en cadascuna de les sessions que es van realitzant. Aquest pas a pas en les nostres descobertes venen acompanyades per la narració d’ en Pèbili. Aquest llibre conté deu capítols que a través de les aventures d’un follet que dinamitza les sessions a través de treballar diversos tipus de llenguatge, a vegades amb el treball d’imatges impactants, en d’altres ocasions amb quadres artístics, poemes, dramatitzacions, músiques, etc. Però no és tant sols fer l’activitat en si, sinó donar l’oportunitat de comunicar i reflexionar les experiències que s’han viscut en la dinàmica proposada per en Pèbili. D’aquesta manera, l’ús del llenguatge permet que l’ infant no es limiti als sentits (percebo aquest objecte només descriptivament) sinó que entengui el que observa amb sentit i amb significat.


En definitiva, aquest projecte de Filosofia que duem a terme setmanalment amb els nens i les nenes de primer pretén fer adonar a l’ alumnat que pensar no és només una activitat individual i intel•lectual sinó que hi participen els sentits a través de la percepció del món exterior (que permeten recollir informació) i dels sentiments que ens provoca aquesta percepció, com el que ens evoca, que és memòria i imaginació per a donar significat al que ens envolta, a processar i a emmagatzemar aquesta informació. Amb els ulls, per exemple, no sols captem colors i formes, sinó que creem imatges, recordem sentiments, veiem la vida i la tristesa, etc.
MOLTES, MOLTES INTENCIONS...Així doncs, des que vam començar el curs, les nostres intencions no paren de créixer i de tenir forma, en voleu saber quines són?

Entre tots i totes, alumnat i tutores, estem teixint cada dia tot un entramat de continguts i aprenentatges a l’aula molt interessants. Aquest TEIXIT està format principalment per continguts propis de la llengua catalana i les matemàtiques. Ens estem iniciant en:

• La formació de frases i texts curts i senzills: breus descripcions, diàlegs, comentaris, missatges, notícies, desitjos (CULTRUM), emails o breus notes informatives per casa. De fet, molts ja escrivim en lletra lligada.

• La Creació de noves paraules o vocabulari.

• El coneixement i la pràctica de la desena.

• La identificació dels nombres parells o senars.

• La rapidesa de càlcul i el càlcul mental.

• El treball de la geometria.

• Les hores, els dies, els mesos.

• El cos humà...
No cal oblidar que la eina metodològica principal per arribar a crear aquest teixit tan ferma és la CONVERSA, eix vertebrador dels aprenentatges, dels interessos dels infants, així com dels objectius curriculars de referència. Són ja moltes les converses que portem durant el curs i molts els temes que ens han interessat:

• El coneixement del NOSTRE BARRI i la descoberta d’un NOU NOM del GRUP(projecte, el qual podeu seguir en l’espai “ Hi havia una vegada”.

• El coneixement sobre CHARLES CHAPLIN i la seva vida.

• Produccions creatives i plàstiques amb l’autor Giusseppe d’Archimboldo.

En aquest curs de primer també ens estem adonant que cada vegada ens agrada més llegir, estem fent diferents activitats per animar a la LECTURA. Cal destacar que aquestes activitats són molt diverses per treballar les diferents besants de la lectura: l’hàbit lector i el gust per la lectura, la lectura i comprensió lectora individual, el referent lector, la lectura col•lectiva i la dinàmica d’una biblioteca. Aquestes activitats són:

- El “Llibre Secret”:

Al començament del primer trimestre ens va arribar a l’aula un llibre embolicat del qual desconeixíem el seu origen així com el seu títol i autor/a. Després de fer suposicions inicials sobre l’origen i el possible títol del llibre, la colla va decidir que llegiríem un capítol un dia per setmana per anar descobrint a poc a poc de quin llibre es tractava. Un cop llegit el capítol la mestra els hi presentava el repte de fer unes activitats per veure la seva comprensió lectora i la seva atenció per la lectura. Un cop finalitzat el llibre i fer les últimes suposicions del títol després d’haver-lo ja llegit i en saber molt més sobre aquest, la colla el va desembolicar i el va descobrir finalment: Un gegant a la butxaca.Lucila Mataix. Ed. Bruño. Febrer 2009

Actualment, estem llegint un altre de nou que ens vam trobar juntament amb els regals dels reis en arribar després de vacances de Nadal. De quin llibre es tractarà?

- La “Maleta viatgera”:

Aquesta és una maleta que cada setmana se l’emporten a casa dos infants per fer lectura, on en el seu interior es troben 3 contes i 3 quaderns per escriure l’opinió personal o alguna recomanació de la lectura feta. Un infant se l’emporta dilluns i la torna el dijous, i un altre infant se l’emporta el dijous i la porta el dilluns.

- NOVETAT! Biblioteca d’aula:

Fins ara hem portat a terme la biblioteca d’aula seguint un sistema molt senzill: cada nen/a agafava el llibre que volgués el consultava o llegia i el tornava a deixar a la secció de biblioteca de la classe. No obstant, a partir d’ara es continuarà amb aquesta secció però hi haurà una altra amb llibres nous de lectura on els nens i nenes mitjançant un carnet de biblioteca d’aula hauran d’agafar en préstec d’aula el llibre que desitgin, hauran de fer un registre informàtic i voluntàriament un breu escrit de recomanació un cop llegit.

- La Filosofia 3-18

- Contes amb lletres:

Quan alguna lletra és protagonista dintre del treball d’aula, s’introdueix a partir d’una història d'aquest llibre on ella és la protagonista.

- Lectura col•lectiva en veu alta de frases o breus textos que es donen en diferents dinàmiques d’aula: projecte, activitats o tasques.

Cal destacar que en aquest procés d’aprenentatge de la lectura i del procés de comprensió lectora:

a) Fer hipòtesis: la mestra explica el fil conductor del text i els infants han de buscar paraules que facin referència a la temàtica del text.

b) Lectura: comprovació de la lectura i anar reformulant altres possibles hipòtesis

c) Reflexió final d’allò llegit.

Cada vegada ens fem més grans i la nostra autonomia creix i es consolida dia darrere dia. Seguim portant a terme els nostres càrrecs de classe d’una manera molt autònoma i responsable. A més, podem destacar com a novetat de treball autònom, els nostres nous RACONS AUTÒNOMS de treball on cada nen/a escull activitats o tasques de diferents temàtiques, es gestiona, les realitza, les registra i les arxiva.

Les temàtiques són: les matemàtiques, la llengua, l' experimentació, la percepció i la grafomotricitat.

Actualment aquests racons són 9 i aniran augmentant fins arribar a un número de 14 en total.

Cal destacar que malgrat que els infants de primer estiguem dividits en tres colles, tots i totes estem molt units i al mateix temps ens sentim partícips d’una mateixa feina i per tant formem una sola i gran colla: La colla de Sant Martí. Així doncs, també tenim el nostre gran moment per poder treballar com a gran colla. Aquest moment, és el moment del TALLERS INTERNIVELL, on tots els nens i nenes de primer ens barregem i portem a terme quatre tallers:

Taller científic, matemàtic, llengua castellana i anglès.

Un altre moment on ens encanta barrejar-nos com a gran colla i on també tenim el plaer d‘ajuntar-nos amb els nostres companys i companyes de P5 és els ESPAIS D’APRENENTATGE: Jocs de taula, Construccions, Joc simbòlic (mercat i restaurant), Líquid i sòlid, Energia, Llum i ombres, i Espectacle.

QUÈ SÓN ELS RACONS AUTÒNOMS?

L’alumnat és el principal responsable del seu procés educatiu. En segon lloc està la família, i només després el professorat, la funció del qual és acompanyar aquest procés, participant en la construcció d’ambients i situacions d’aprenentatge, i proporcionant suport només en el moment en què és necessària la seva intervenció.

La seqüència didàctica ha de permetre que l’alumnat, gradualment, assumeixi cada vegada més responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge i adquireixi les estratègies d’aprenentatge en qüestió. Així doncs, els racons o centres autònoms d’aprenentatge són uns espais acotats dintre de l’aula on l’alumnat es troba amb uns materials que li permeten treballar d’una manera cognitiva, perceptiva, manipulativa i experimental.

Durant part d’algunes sessions de teixit d’aula, l’alumnat treballa individualment o amb altres companys i companyes amb materials dels racons autònoms d’aprenentatge. Aquests racons disposen de materials molt oberts: són molt variats i amb diferents nivells de dificultat. El docent només estableix el mecanisme de regulació dels racons i presenta i modela els procediments de treball.

És una proposta metodològica molt oberta i flexible on cada infant pot gestionar el seu ritme de treball i decidir. Així doncs, principalment és una feina basada en afavorir la diversitat de l’alumnat i els diferents ritmes d’aprenentatge de l’aula sempre partint de la formació integral de l’alumnat: cognitiva, motriu, afectiva i social.

Amb aquesta metodologia d’ensenyament i aprenentatge es busca que l’infant sigui capaç de:

• Aprendre d’una manera autònoma.

• Detectar mancances en el propi coneixement i intentar superar-les.

• Gestionar o organitzar el propi temps de treball.

• Buscar estratègies per realitzar una tasca amb el major èxit possible.

• Decidir per si mateix/a què és el que vol treballar en un moment concret.

• Cooperar amb companys i companyes per resoldre una tasca de la manera més efectiva possible.

Aquests racons autònoms parteixen de cinc temàtiques o blocs de continguts: matemàtics, de llengua, experimentals, perceptius i grafomotrius.


• RACONS MATEMÀTICS:

- Sudokus: dibuixos i nombres

- Dibuix amagat: seriació numèrica

- Grafia i escriptura de números

- Relació quantitat - grafia


• RACONS DE LLENGUA:

- Dictat mut

- Formació de paraules i frases a través de lletres

- Sopa de lletres

• RACONS EXPERIMENTALS:

- Observació d’un objecte desconegut


• RACONS PERCEPTIUS:

- Emparellar dibuixos

- Discriminació visual

- Manipulació d’un objecte amagat

- Joc d’enfonsar la flota

• GRAFOMOTRIUS:

- Mandales

- Creació de trencaclosques

- Seriació de sanefes


1 comentari:

Anònim ha dit...

M´AGRADA MOLT EL COMPTE DEL PEBILI PERQUE ERA DELS 5 SENTITS.XAVI